منبع تغذیه کامپیوتر اوست مدل GT-AV400-BW

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید! [کل: 0 میانگین: 0]◀مشخصات کلی :   ابعاد – فرم فاکتور برای کامپیوتر

منبع تغذیه کامپیوتر اوست مدل GT-AV500-BW

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید! [کل: 0 میانگین: 0]◀مشخصات کلی :   ابعاد – فرم فاکتور – نوع

منبع تغذیه کامپیوتر اوست مدل GT-AV750-GF

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید! [کل: 0 میانگین: 0]◀مشخصات کلی :   ابعاد – فرم فاکتور – نوع